Dursun Ali Erzincanlý dan Tek ParçaLýk 15 Temmuz GecesiNin En cesür kahramaný olan Þehit Ömer Halis Demiri Bakin nasiL anLatmiþ Otuz Kuþ Ýsmini verdiði þiirinde 30 Kuþ þiirini sitemizden ücretsiz dinleyin,15 temmüz gecesi30 Kuþ þiiir ilahi sözlerine Bedava Öküyabýlýr ve bu þiiri mp3 olarak telefona indirebilirsiniz. 15 Temmuz gecesi þehit düþen Ömer Halis Demire ALLAHDAN Rahmet diliyoruz

Dursun Ali Erzincanlý – 30 Kuþ

 ....
  ...

Dursun Ali Erzincanlý – 30 Kuþ iLahi sözleri Ben babamýn en hüzünlü yanýyým Ben Babamýn aslan kahramanýyým! Öyle deðil mi Baba? Gözlerin kýpkýrmýzý! Çok mu aðladýn! Baba! o geceyi bir de benden dinle ! Ama Her zamanki gibi dinle, Tebessümle… Rüyamda kanat sesleri duydum, Ardýndan muhteþem bir koku yayýldý etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktý Sonra otuz kuþ gördüm, Hepsi beyazdý. Otuz kuþ, gökyüzüne þehadet diye yazdý. Bir ses duydum, Hayýrdýr!, dedim. Hayýrdýr, dediler. Çukurkuyu’daki Gökyüzü gibiydi uçtuklarý yer! Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler Kanatlarýnda kan vardý! Hayýrdýr!, dedim, Hadi sen de uç! Bizden hýzlý uçabilirsin, dediler. 30 kuþ beni boþluða býraktý baba! Birden uyandým, hayýr olur dedim. Meðer gecesi kabus olacak bir güne uyanmýþým. Gökyüzünün yýldýzlarýný çalýp, Omuzlarýna takan hain yüzler gördüm o gece Ruhlarý yoktu. Korkar mý senin oðlun? Korkmaz! Korkmadým! Zekai Paþam aradý baba: Bir hain adamlarýyla birlikte size yaklaþýyor. O makam senin namusundur Ömer! Ben gelene kadar namusunu koru! Gerekirse o vatan hainini vur! Vazifenin sonunda þehadet de var Ömer! Hakkýný bana helal et! Paþam Þehadet der demez Yine kulaðýma kanat sesleri geldi baba! Rüya deðil bu kez. Uyanýktým! Muhteþem bir koku yayýldý odaya! Birþey oldu o an! Sanki ellerim, omuzlarým çeliktendi. Sanki tek baþýma,tüm dünyayla savaþabilirdim! Hazýrlanýp bahçeye çýktým Hainin etrafýnda karanlýk yüzlü adamlarý vardý. Bir arslanýn karþýsýnda duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalýþtým, durmadýlar. Ben de silahýmý çekip, baþ haini baþýndan vurdum! Yine kuþlarý gördüm baba! Bana doðru uçuyordu! Otuz kuþ, Kanat sesleri Vücuduma dokunan. Ve Kanatlarýnda kan Salâ sesi! Gökleri yýrtan! Muhteþem bir koku Gül mü, leylak mý? Ýçime yayýlan! Ve Çukurkuyu’nun gökyüzü! Masmavi, bulutsuz! Ve Sessiz! Ve sessizlik! Ýçimde huzur. Gökyüzündeyim Ama artýk Kuþlar beni tutmuyor! Uçuyorum ve Onlardan hýzlýyým Meðer ben þehit olmuþum. Baba! yalnýz deðilim burda Yine ordudayým, Þehitler ordusunda! Baba Ne oldu biliyor musun? Peygamber alýnlarýmýzdan öptü, Þehitlere dedi ki Kardeþlerinizi tebrik edin! Bunlar benim garip þehitlerimdir! Çünkü sizler düþmanla savaþýrken þehid oldunuz! Onlar kardeþ bildikleri hainlerle savaþtý. Sizlerin silahlarý vardý ama bunlar silahsýzdý. Sizler tanklarla savaþtýnýz, bunlarsa kendi tanklarýnýn altýnda ezildi! Sizler uçaklarla düþmaný bombalarken þehid oldunuz ama bunlar kendi uçaklarýndan atýlan bombalara göðüslerini siper etti! Bunlar benim gariplerimdir! Tebrik edin kardeþlerinizi! Baba! Milletime söyle! Albayraðýn dalgalandýðý her yerde biz varýz! Paþama söyle namusumu çiðnetmedim! Anama, çocuklarýma, eþime, kardeþlerime söyle! De ki Ömer size bir vatan býraktý! Çekinmeden Bu vatan bizim! diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim! Baba ben oðluma, Ertuðrul’a Bu vatan için þehid olmayý öðrettim! Sen de bana öðrettiðin gibi Ona vatan için yaþamayý öðret! Bu vatan bizim baba! Otuz kurþun yedim! Bedelini ödedim! Babacým hürmetle ellerinden öperim. Ben babamýn en hüzünlü yanýyým, Ben Babamýn aslan kahramanýyým! Ben vatanýmýn Asil Kahramanýyým!

Dursun Ali Erzincanlý dan 15 temmuz þehitlerine OkuduÐü aðLatan 30 Kuþ Þirini ilahi mp3 Formatinda dinleyin - ilahisini dinle ücretsiz ilahiler indir ilahisi indir yeni çikan 2019 ilahileri indir - Güzel ilahiler 2019 ilahiler- müziksiz ilahi indir Bedava Dinle Indirme - indir ilahi tubidy Mp3 indir

LütFeN iLahi DiNLerken iLahiLere Yorum YapiNiz

Dinlenen En GüzeL iLahiLer - Dursun Ali Erzincanlý – 30 Kuþ


Bedava ilahi Dinle Indir Ve Ilahiler Hakkinda Yorum Yap

Dursun Ali Erzincanlý Ait Diger Güzel Ilahiler

Dursun Ali Erzincanlý – Efendimiz Ça

Dursun Ali Erzincanlý – Hatýrlayýn

Dursun Ali Erzincanlý – Aðlayan Küt

Dursun Ali Erzincanli – Hz. Vahþi

Dursun Ali Erzincanlý – Kerbela

Dursun Ali Erzincanlý – 30 Kuþ

Dursun Ali Erzincanlý – Mahþer

Dursun Ali Erzincanlý - Sen Gel DÝye Ey Se

Dursun Ali Erzincanlý - Ömer Halisdemir Ot

adýn geçer þiiri

Hz-Alinin Duasi

Medinenin Gulu

Esma-ya Mektup - Dursun Ali Erzincanlý

Dursun Ali Erzincanli Üç Günlüktür

Dursun Ali Erzincanli Seni Seven Senin Gibi

dursun ali erzincanlýdan þiirler

Mirac Kandili 2013 - Dursun Ali Erzincanli

Dursun Ali Erzincanli - 2013 Mirac Kandili

Dursun Ali ERZÝNCANLi - Nasihat

Dursun Ali Erzincanlý Ebul Heyseme Hz. HanzFacebook'tan Takip Edin!

İlahi Ara

Son Yorumlar

2014 Fatih Soyl'iin bahar "Çok güzel" yazd.


Mehmet Gökce d'iin betül "neden you tubede çikmio bu ilahi niye kaldirdilar anlamiyorum " yazd.


bülbül kaside'iin Dursun ÖZDEMÝR "GÜNÜN YORGUNLUÐUNU EN iyi BU sEKiLDE SON BULUYOR" yazd.


en güzel 2015 'iin erdem "af makamina fon müziðine nasil ulasabilirim lütfen yardimci olun" yazd.


güller ondan k'iin Rabia "Gerçektende çok güzel " yazd.


Mp3 ilahi Sayısı :5427

Toplam ilahi Sanatçısı :84

41 Gişi Sitemizde iLahi Dinliyor

Google Sitemap
Bedava En gzel Tubidy Mziksiz ilahileri bulabileceiniz ilahi dinleme Sitesimizdeki ilahiler online dinleme amacyla orjinalinden deitirilmi demo haline getirilmitir. Amacmz bu cretsiz bedava ilahileri sizlere tantmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece cretsiz bedava ilahi dinleme amacyla kurulmutur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya ykleme linkleri bulunmamaktadr..